بسم الله


دلم برای خیلی روزا تنگ شده.حالا شمال نشستم و تنها تو خونه ی خالم اینا سعی میکنم بنویسم.فقط بنویسم. تا ابد.