بسم الله


قسمت دومِ "سیزده دلیل برای اینکه"(13 Reaason why.) رو دیدم.یکی از دلایلی که خودکشی میکنه اینه که از یه جمع دوستی که داشته خارجش میکنند.دوستی خیلی پیچیدس.کسی تا تو این شرایط باشه نمیفهمه بیرون شدن از یه جمع رفاقت یعنی چی.تجربه ای که پیدا کردم و هیچ وقت هم یادم نمیره.