بسم الله


به خودم قول دادم اگه خدا خواست و یه روزی غیر از آدم خوبی بودن واسه خودم تونستم واسه بقیه هم آدم خوبی باشم تا جایی که میتونم برم اون جاهای دوری که کسی حوصلش نمیاد بره و به مردمش کمک کنم و خوشحالشون کنم.چه به عنوان طرح چه به عنوانِ هر چی!الانم اگه درسی میخونم و تلاشی میکنم واسه همینه.ولی همیشه یه حس دلسرد کننده ای باهامه که میگه داری روزاتو هدر میدی تو این دانشگاه.