بسم الله

نیامد،

شتاب کردم که آفتاب بیاید،

نیامد

دویدم از پی دیوانه ای که...


این شعری است از براهنی.با صدای غمگین خودش دارم گوش میدم.حرف شعرش اینه که همه کاری میکنه که آفتاب بیاید و آفتاب نمی آید.


اینکه همه کار میکنی و نمیشه.آره. یه وقتایی میخوای ولی نمیشه دیگه.چیکار میشه کرد