بسم الله


در حقیقت... نه خوب نشد.خب چه جوری بگم بهتون اگه راستش بخوام باهاتون صادق باشم حقیقت اینه که.خب راستش اینطوریه که شما داری آلزایمر میگیری.خودش سختی های زیادی داره براتون.آدما اتفاقا خاطره ها همه چی کم کم شروع میکنه به محو شدن.ولی مشکلی که بعدش پیش میاد خیلی به این چیزا ربطی نداره.تاحالا فک کردی به کسی که آلزایمر داره چرا باید کسی محبت کنه؟چرا حتی کسی باید باهاش حرف بزنه ؟وقتی چیزی یادت نمیمونه دورت خالی میشه.