بسم الله


یه نفر که تو همین اتاق کناری آروم خوابیده و داره نفس میکشه، شش صبح از خونه میزنه بیرون و درداش رو یادش میره تا من راحت زندگی کنم.تا خوشحال باشم.تک تک چیزایی که دارم به خاطر همین آدم و نه هیچ کسِ دیگه.